Redakcia

Kontakt: redakcia@minoritnymagazin.sk

šéfredaktor:
Bc. Radka Cardová

zástupca šéfredaktora:
Mgr. Zdenka Bencúrová

redakcia:
Mgr. Renáta Bzdilová, PhD.
Mgr. Katarína Hrnčiarová, PhD.
Mgr. Mária Trebišovská
Mgr. Tatiana Votroubeková
Mgr. Andrea Sotáková